Λίγα λόγια για την εταιρεία

Να μην ξεχάσω τη συνδρομή μου για το 2019!

Την άνοιξη του 2013 ο μεγάλος κορμός των ιατρών που συμμετείχαν στις επιτροπές αναπηρίας, αρχικά του ΙΚΑ και έπειτα των ΚΕ.Π.Α. ίδρυσε την εταιρεία μας, την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛΙΕΑΚΑΠ). Σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών και με δεδομένο τις δύσκολες περιόδους που πέρασε το ιατρικό σώμα,  εντάχθηκαν στους κόλπους μας σχεδόν 500 μέλη από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, με ενεργή συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των παλαιών ιατρών των επιτροπών. Επίσης ιδρύσαμε τομέα στη Θεσσαλονίκη.

Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται η υπεράσπιση, κατοχύρωση και βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης των μελών της στον ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό τους ρόλο, η επεξεργασία και η διαρκής επικαιροποίηση των κανονισμών που διέπουν  την πιστοποίηση αναπηρίας,  αλλά και η μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται τα νοσήματα που οδηγούν στην αναπηρία. Επίσης, η προώθηση των τομέων της επιστήμης, οι οποίοι αφορούν στην αιτιολογία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αναπηριών και των συνεπειών τους, η κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, καθώς και η σύνταξη επιστημονικών εισηγήσεων προς την πολιτεία σχετικά με όλα τα προαναφερόμενα.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η ΕΛΙΕΑΚΑΠ οργανώνει ομάδες εργασίας ανά ειδικότητα, στις οποίες γίνεται μελέτη και επεξεργασία δεδομένων, όπως είναι οι καινούριοι νόμοι ή διατάξεις, οι  μέθοδοι  που εφαρμόζονται σε άλλα μέρη του κόσμου και όποια άλλη γνώση ή πληροφορία θεωρείται χρήσιμη. Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών προωθούνται στους υπεύθυνους φορείς της πολιτείας.

Οι προσπάθειες της ΕΛΙΕΑΚΑΠ αναγνωρίζονται. Έχουν γίνει επανειλημμένες συναντήσεις με τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές του ΙΚΑ και τη Διεύθυνση Αναπηρίας. Στη νέα Ειδική Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕΕ) του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμόδια για την επικαιροποίηση του κανονισμού αναπηρίας και τη ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων, η συμμετοχή της ΕΛΙΕΑΚΑΠ έχει θεσμοθετηθεί. Επιπλέον, οι ιατροί του Ειδικού Σώματος, οι οποίοι συμμετέχουν, επιλέχθηκαν έπειτα από πρόταση της εταιρείας μας. Αξίζει να αναφέρουμε ακόμα, ότι  μας ανατέθηκε η εκπαίδευση των ιατρών και γραμματέων ΚΕΠΑ ανά την Ελλάδα, πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει σύντομα. Κατά καιρούς ζητείται η συνδρομή μας στην κατάρτιση διατάξεων που άπτονται της Ασφαλιστικής Ιατρικής.

Πιστεύουμε ότι με τη συνεπή και συνεχή παρουσία μας θα καταφέρουμε την αναμόρφωση του ευαίσθητου αυτού τομέα πάνω σε σωστότερες βάσεις, τόσο επιστημονικές όσο και κοινωνικές.